Limpeza

Papel e cartón

Onde depositalos

Deposítanse nos colectores de cor azul de 2.400 litros.

Grandes produtores de papel e cartón: Ademais das áreas de achega, existen en determinados puntos da cidade, colectores para papel e cartón de 3.000 litros que se atopan nas proximidades de grandes produtores.

Que podo depositar

SI: xornais, semanarios e revistas ilustradas, libros, catálogos, prospectos, correspondencia (sempre que non leve ningún tipo de plástico ou papel plastificado), cadernos e blocks de notas, papel de computador, todo tipo de caixas de cartón: de cereais do almorzo, de galletas, de zapatos, de comidas precocinadas conxeladas, bolsas de papel, caixas de cartón de conservas, de galletas e froitos secos, etc.). Papel de envolver, follas, caixas e embalaxes, caixas de cereais, envases de papel, sobres de alimentos sen envoltorios de aluminio, papeis para envolver agasallos e a publicidade que atopamos nas caixas de correos,...

NON: servilletas e papel de cociña usados, papeis sucios, fotografías… xa que estes residuos reducen a calidade do papel reciclado resultante. Tampouco papel manchado con restos orgánicos (panos de papel, papel de envolver alimentos frescos,...). Cueiros e similares. Envases tipo bricks. As bolsas de plástico que utilicemos para o seu traslado ao colector.

Como colaborar coa recollida selectiva

 • Os cartóns grandes debes depositalos dobrados dentro do colector, para evitar os desbordamentos nas beirarrúas.
 • Pliega as caixas e as embalaxes para ocupar menos espazo.
 • Deposita o papel e cartón DENTRO do colector.
 • PLIEGA as caixas e embalaxes de cartón antes de depositalas no colector azul.
 • Sempre que poidas, retira todo aquilo que non é papel (espirales de cadernos, grapas, plásticos,...) contribuíndo así a que a reciclaxe sexa máis fácil.

Onde lévanse

Directamente aos centros recicladores autorizados por ECOEMBES e ECOVIDRIO.

Como se clasifican e reciclan

O papel e cartón depositado nos colectores azuis é enviado a un recuperador intermediario, que o clasifica e embala para envialo ás fábricas de papel e cartón.

A reciclaxe do papel simplemente consiste en investir o proceso de fabricación, humedecendo a celulosa e axitándoa de forma que as fibras sepárense e poidan ser reconstituidas.

O proceso de fabricación comeza coa trituración do papel usado que se verte nun pulper ao que se engade auga. A separación da tinta faise mediante procesos mecánicos e coa adición de sustancias biodegradables, como o xabón. ademais inxéctaselles aire para a formación de burbullas, as cales adhírense á tinta. Estas burbullas flotan na superficie e son eliminadas por aspiración.

A continuación a pasta é espesada pasando á máqina encargada de facer a pasta de papel. Por un sistema de rodetes é prensada e posteriormente secada obténdose a bobina de papel.

Utilidades do papél e cartón recuperado

Utilízase para a fabricación de diversos papeis e cartóns, especialmente cartolinas, papeis, cartoncillos, papeis de Kraft, papeis de impresión ou hixiénicos, etc.

A pulpa de baixa calidade utilízase para fabricar cartón para caixas.

Beneficios da Reciclaxe

 • Reciclando o papel e o cartón evítase a talla de miles de árbores.
 • Reciclar o papel e o cartón supón un aforro do 85 % no consumo de auga.
 • O consumo de enerxía redúcese nun 65%, así como o de materias primas virxes.
 • A reciclaxe dunha tonelada de papel supón unha redución nun 60% en consumo de auga, un 40% do consumo de enerxía e evítase o uso de 3,8 quilos de madeira.
 • Para producir unha tonelada de papel normal consómese:
  • Materias primas: 1700 quilos de madeira.
  • Auga: necesita ata 100.000 litros.
  • Enerxía: o equivalente a 5.000 Kw/h.
 • Para producir unha tonelada de papel reciclado consómese:
  • Materias primas: só necesita papel vello.
  • Auga: só ata 2.000 litros.
  • Enerxía: menos de 2.500 Kw/h.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100