Xerencia Municipal de Urbanismo

Información Xeral

Xerencia Municipal de Urbanismo de Vigo

 • Teléfono para pedir citas: 986 810 339
 • Enderezo: Praza do rei s/n. 36202 Vigo.
 • Teléfono de información: 986 810 349
 • Directorio telefónico da Xerencia
 • Web: www.vigo.org/xmu
 • Horario xeral de atención ao público: de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas.

A Xerencia de Urbanismo creouse no 1996 como organismo autónomo administrativo con personalidade xurídica pública e patrimonio propios, sometida á tutela, fiscalización e control do Concello de Vigo. Estatutos XMU (texto refundido publicado no BOP de Pontevedra do 6/10/2010)

As súas competencias son, entre outras:

 • Elaboración de plans en proxectos de ordenación urban.
 • Programación da actuación urbanística.
 • Expropiacións.
 • Información e aprobación, cando cumpra, dos expedientes tramitados por iniciativa de particulares.
 • Execución de programas.
 • Funcións de política urbanística.
 • Rexistro de transferencias de beneficios urbanísticos.
 • Xestión de patrimonio municipal do solo.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100