Xerencia Municipal de Urbanismo

Información Xeral - Teléfonos

Xerencia Municipal de Urbanismo de Vigo

 • Dirección: Plaza do rei s/n. 36202 Vigo.
 • Horario xeneral de atención ó público: de luns a vernes de 9:00 a 13:30 horas.
 • Web: www.vigo.org/xmu
 • Teléfonos
  • Rexistro de Urbanismo e información: 986 810320 y 986 810344 
  • Información Urbanística: 986 810349
  • Arquivo - Control: 986 810347
  • Servicios Centrais - Económicos: 986 810346
  • Desenvolvemento Urbanístico ( Planeamiento e Xestión): 986 810325
  • Licenzas: 986 810322
  • Disciplina Urbanística: 986 810333
  • Ite - Conservación: 986 810330
  • Vivenda - Xestión do PMS: 986 810350
  • Administración electrónica: 986 810326
  • Xefatura: 986 810328
 • Directorio da Xerencia

A Xerencia de Urbanismo creouse no 1996 como organismo autónomo administrativo con personalidade xurídica pública e patrimonio propios, sometida á tutela, fiscalización e control do Concello de Vigo. Estatutos XMU (texto refundido publicado no BOP de Pontevedra do 6/10/2010)

As súas competencias son, entre outras:

 • Elaboración de plans en proxectos de ordenación urban.
 • Programación da actuación urbanística.
 • Expropiacións.
 • Información e aprobación, cando cumpra, dos expedientes tramitados por iniciativa de particulares.
 • Execución de programas.
 • Funcións de política urbanística.
 • Rexistro de transferencias de beneficios urbanísticos.
 • Xestión de patrimonio municipal do solo.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100