Organización Municipal

Outros órganos representativos

Asemblea da mancomunidade da área intermunicipal de Vigo

Asociación de Municipios con territorios en Parques Nacionales

Consorcio casco vello

Consorcio zona franca

Fundación "Convention Bureau"

Fundación MARCO

Fundación instituto feiral de Vigo -IFEVI-

Fundación "Vigo en deporte" - VIDE-

Fundación ProVigo

Padroado Fundación Laxeiro

Fundación Liste

Fundación axencia intermunicipal da enerxía de Vigo (FAIMEVI)

Eixo atlántico do noroeste peninsular

Consello social da Universidade de Vigo

Red española de cidades polo clima (RECC)

Rede española de cidades intelixentes (RECI)

Rede española de cidades saudables (RECS)

Rede de Entidades Locais pola Transparencia e Participación Cidadá" da FEMP

Autoridade portuaria de Vigo

Consello territorial da propiedade inmobiliaria

Parque nacional das illas atlánticas de Galicia

Museo do mar

Padroado do museo municipal "Quiñones de León"

Comisión paritaria de seguimento do convenio

Comisión paritaria de formación

Consello escolar municipal

Consello social da lingua

Consello da muller

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100