Escudo Concello de Vigo

Información económica

Orzamento 2015

Orzamento Concello:

Orzamento consolidado:

Orzamentos Organismos Autónomos: