Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Cooperación

Programas de Cooperación

Os programas de cooperación están subvencionados pola Xunta de Galicia a favor das entidades locais para a contratación de persoal traballador desempregado con especiais dificultades de inserción para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social.

  • Rehabilitación de lavadoiros da cidade de Vigo (31/08/2021-30/05/2022): Número de participantes: 38

Programas anteriores

  1. Rehabilitación de lavadoiros e reparación de pavimentos nas beirarrúas da cidade de Vigo (08/07/2020-07/04/2021): Número de participantes: 3
  2. Mellora de zonas verdes urbáns e beirarrúas nos barrios de Navia (06/06/2019-05/03/2020): Número de  participantes: 28
  3. Mellora de zonas verdes urbáns e beirarrúas nos barrios (10/09/2018-09/04/2019): Número de participantes: 27
  4. Mellora das zonas públicas (04/06/2015-03/01/2016): Número de participantes: 29
  5. Mellora de infraestructuras viarias (01/10/2010-31/03/2011): Número de participantes: 17