Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Cooperación

Programas de Cooperación

Os programas de cooperación están subvencionados pola Xunta de Galicia a favor das entidades locais para a contratación de persoal traballador desempregado con especiais dificultades de inserción para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social.

Mellora de zonas verdes urbáns e beirarrúas nos barrios (06/06/2019-05/03/2020)

  • Número de participantes: 27

Programas anteriores

Mellora de zonas verdes urbáns e beirarrúas nos barrios (10/09/2018-09/04/2019)

  • Número de participantes: 27

Plan de limpeza de fachadas e mellora das zonas públicas (04/06/2015-03/01/2016)

  • Número de participantes: 29