Logos

Plans de sustentabilidade turística en destinos para entidades locais 2022

Proxecto:    

Plans de Sustentabiliade Turística en Destino (PSTD) para entidades locais: Convocatoria extraordinaria 2022.

Convocatoria:

Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia. A presente lei ten por obxecto a regulación do réxime xurídico propio das subvencións no que o  establecemento e xestión corresponde á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, organismos e demais entidades vinculadas ou dependentes da mesma, así como tamén ás entidades locais de Galicia, incluídos os organismos e entidades dependentes das mesmas.

Axente/s financiadores  ou cofinanciadores

 • Ministerio de Industria e Turismo, a través da Xunta de Galicia con convenio coa Axencia de Turismo de Galicia: Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos para entidades locais: Convocatoria extraordinaria 2022.
 • Política panca: V. Modernización e dixitalización do tecido industrial e da PEME, recuperación do turismo e impulso a unha España nación emprendedora.
 • Compoñente: 14. Plan de modernización e competitividade do sector turístico
 • Investimento: Transformación do modelo turístico cara á sustentabilidade. Inclúe varias submedidas:
  • A elaboración da Estratexia de Turismo Sustentable España 2030 para marcar a folla de ruta do sector a medio prazo, impulsando o tres alicerces da sustentabilidade (medioamabiental, socioeconómica e territorial).
  • A elaboración dos Plans de Sustentabilidade Turística en Destino, a través dos que se financiarán actuacións transformadoras no sector turístico nos ámbitos da transición verde, da transición dixital e da competitividade turística.
  • A elaboración dos Plans de Sustentabilidade Social do sector turístico. Asinaranse convenios cos axentes sociais para fiananciar actuacións en ámbitos fundamentais para a sustentabilidade socioeconómica do turismo en España.
  • A creación dun Sistema de Sustentabilidade Turística Integral, para transformar o sistema de calidade Tusrística Español, capacitar profesionais do sector turístico e aos xestores públicos de destino a través do Programa Anfitrións Turismo, e crear un mecanismo de agregación de datos para a análise e seguimento do mercado de vivendas de uso turístico en toda España.

Expediente solicitude:

Núm.: 8158-104. Aprobación da participación do Concello de Vigo no programa da Convocatoria extraordinaria 2022: Plans de sustentabilidade turística en destinos para entidades locais.

Actuacións solicitadas:

Área de Goberno xestor do proxecto:

 • Área de Política Social e Turismo

Convenio:

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100