Voluntariado (OMV)

Formación

Acción formativa para voluntarios: Primeiros auxilios avanzado 2023

Novas accións formativas para voluntarios (Ano 2022)

O programa de formación da OMV conten unha amplia gama de cursos e obradoiros plantexados para responder ás necesidades individuais das Entidades de Acción Voluntaria (EAV) e das persoas voluntarias.

Este programa inclúe:

  • Formación básica: cursos de iniciación ó voluntariado
  • Especializada-Específica: para o desenvolvemento de habilidades sociais e para accións nos distintos ámbitos do voluntariado: persoas discapacitadas, exclusión social, medioambente, inmigración, saúde,…
  • Básica e específica para Entidades de Acción Voluntaria (EAV): relativos á xestión de organizacións e fomentar o diálogo co tecido asociativo.

Inscrición:

Concello de Vigo. Praza do Rei s/n, 36202, ou por Fax no 986 433 636. Para máis información preguntar na OMV, no teléfono 986 810 213 ou no mail ofi.voluntariado@vigo.org.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100