Concello

Casa do Concello

A Casa do Concello é a casa de toda a cidadanía. Nela desenvolven o seu traballo o funcionariado do Concello e a representación da cidadanía elixida nas eleccións municipais.

Compételle ao Concello o goberno e a administración do municipio, así como inspeccionar e impulsar os servizos que satisfagan as necesidades da cidadanía viguesa. Ademais, a Casa do Concello dispón de instrumentos de seu para a integración da cidadanía nos asuntos de Vigo.

Na Casa do Concello conviven órganos consultivos con outros de carácter executivo, como os que afectan á seguridade da cidadanía, a ordenación do tráfico de vehículos, a xestión urbanística ou a protección do medio.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100