Logos

Estructura e contidos do Plan de Acción

O documento aprobado "Plan de Acción da Axenda Urbana de Vigo", conformase coa seguinte estrutura:

Bloque A: Diagnóstico (Ver documento)

 1. Introdución. Xustificación dos traballos realizados.
 2. Marco estratéxico e financeiro
 3. Diagnóstico e DAFO temático
  • Modelo urbano de Vigo
  • Planificación estratéxica actual
  • Terra e poboación
  • Vivenda
  • Economía e sociedade urbanas
  • Mobilidade e espazo público.
  • Cambio climático
  • Bo goberno e participación
 4. Análise DAFO integrada
  • Análise DAFO
  • Retos e obxectivos estratéxicos

Bloque B: Plan de Acción (Ver documento)

 1. Plan de Acción
  • Metodoloxía
  • Instrumentos de planificación e medidas implementadas aliñados coa Axenda Urbana Española para o Concello de Vigo dende 2015
  • Plan de Acción
   • Obxectivo estratéxico AUE 1: Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservalo e protexelo.
   • Obxectivo estratéxico AUE 2: Evitar a expansión urbana e revitalizar a cidade existente.
   • Obxectivo estratéxico 3 da AUE: Previr e reducir os impactos do cambio climático e mellorar a resiliencia.
   • Obxectivo estratéxico 4 da AUE: Facer unha xestión sustentable dos recursos e promover a economía circular
   • Obxectivo estratéxico 5 da AUE: Promover a proximidade e a mobilidade sostible
   • Obxectivo estratéxico 6 da AUE: Promover a cohesión social e procurar a equidade
   • Obxectivo estratéxico 7 da AUE: promover e favorecer a economía urbana
   • Obxectivo estratéxico 8 da AUE: Garantir o acceso á vivenda
   • Obxectivo estratéxico 9 da AUE: Liderar e fomentar a innovación dixital
   • Obxectivo estratéxico 10 da AUE: Mellorar os instrumentos de intervención e a gobernanza
 1. Indicadores de seguimento e avaliación
  • Introdución
  • Actuacións desenvolvidas polo Concello de Vigo no marco do Programa de Axudas para a elaboración de proxectos piloto dos plans de acción de SEA. Observatorio Urbano de Vigo
 2. Gobernanza
  • Gobernanza na elaboración do Plan de Acción da Axenda Urbana de Vigo do Concello de Vigo
  • Actuacións desenvolvidas polo Concello de Vigo no marco do Programa de Axudas para a elaboración de proxectos piloto dos plans de acción de SEA. Convenio coa Universidade de Vigo
 3. Comunicación
  • Folla de ruta para a comunicación da Axenda Urbana do Concello de Vigo.
  • Proposta de plan de comunicación da Axenda Urbana de Vigo
  • Páxina web da Axenda Urbana do Concello de Vigo
  • Intranet para responsables políticos, funcionarios
  • Difusión da Axenda Urbana Española e do Plan de Acción da Axenda Urbana do Concello de Vigo
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100