Xuventude

Enlaces de Interese

Páginas web para a xuventude

  • Xuventude.net: páxina web de Xuventude da Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Xuventude e Benestar Social.
  • Injuve: páxina web de xuventude do Instituto de Xuventude, Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
  • Emancipación Joven: oficina virtual do programa de emancipación nova do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e do Instituto da Mocidade: Formación, Emprego e Vivenda.

Volver ao Inicio

Educación

Volver ao Inicio

Emprego

Volver ao Inicio

Formación

Volver ao Inicio

Ocio e Tempo Libre

Volver ao Inicio

Turismo

Volver ao Inicio

Vivenda

  • Vivenda Nova: información sobre axudas para a compra ou aluguer de vivendas para a xente nova. Páxina do Ministerio de Traballo e Asuntos sociais e do Injuve.
  • Axudas á Vivenda para a xente nova: portal de información dirixido aos mozos e as mozas para facilitar o seu acceso á vivenda. Convocatorias, axudas e anuncios oficiais sobre vivendas que publican os Concellos, as Comunidades Autónomas e o Estado.
  • Vivenda "Joven" do Ministerio de Vivenda: aproveitamento das axudas e recursos existentes para posibilitar o acceso dos mozos e das mozas á vivenda, a todos os niveis: estatal, autonómico e local, e en todas as súas modalidades: o aluguer, a compra, a rehabilitación, a vivenda compartida, etc.

Volver ao Inicio

Saúde e Sexualidade

  • Quérote: asesoramento Afectivo-Sexual, cuxa misión é promover a saúde sexual, impulsando servizos asistenciais, de asesoramento e de carácter informativo en actitudes afectivas, emocionais, cognitivas e conductuais.

Volver ao Inicio

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100