Participación cidadá

Outras Consultas Cidadáns

Para o concello é importante que os veciños sintan a cidade como súa e que as súas opinións teñen importancia na xestión municipal. A forma máis sinxela de conseguilo é pulsando o sentir popular mediante a exposición iniciativas municipais dando opcións de decisións mediante enquisas, propostas libres, etc.

No concello celébranse periodicamente estes procesos, normalmente a través do portal web, pero tamén se aceptan outros medios que a veciñanza desexe empregar, como correo electrónico ou instancia ante o Rexistro Xeral.

As campañas teñen carácter puntual e atenden a unha grande diversidade de disciplinas como promoción económica ou turística, mobiliario urbano, ordenación urbanística, grandes obras da cidade,...

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100