Protección Civil

Voluntariado

Voluntaria ou voluntario é a persoa que, por elección propia, dedica unha parte do seu tempo á acción solidaria, altruísta, integrado nunha organización, e sen recibir remuneración por iso.

  • Facerse voluntaria ou voluntario: informámoste de como facelo (requisitos, formulario, lugar de presentación, etc.).
  • Normativa: Lei que define ao voluntariado.
  • Funcións: unha vez que sabe o que é Protección Civil, debe capacitarse para realizar o seu labor, podendo desenvolver unhas determinadas funcións.
  • Formación: para ser voluntaria ou voluntario hai unhas pautas a seguir referente á formación.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100