Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Planeamento de desenvolvemento en tramitación

Modificación Puntual do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Vello de Vigo, Zona Panificadora (Aprobación Inicial) (expediente 16219/411)