Escudo Concello de Vigo

Información económica

Liquidación e Conta Xeral 2020

 

     

    Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 9 de febreiro de 2021, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 31 de marzo de 2021.

  • Liquidación