Participación cidadá

Videointerpretación 010

Qué é?

O Concello de Vigo conta cun servizo de videointerpretación para que todas as persoas xordas, independentemente do grao e tipo de discapacidade, poidan facer consultas ao servizo de información 010.

Cómo funciona?

Para contactar co 010 as persoas usuarias farán unha chamada utilizando a plataforma SVIsual que atenderá unha videointérprete.  A videointérprete facilitará a comunicación entre persoas xordas e operadoras do 010 do Concello, deste xeito conseguimos que o 010 sexa máis accesible.

As persoas usuarias que necesiten utilizar o servizo de videointerpretación SVIsual que ofrece o  Concello de Vigo poderán facelo de dúas formas:

  • Modalidade online: as persoas usuarias poderán realizar chamadas ao servizo 010 do Concello de Vigo desde calquera localización na que se atopen. Só precisan de un dispositivo con conexión a Internet, cámara web e utilizar un navegador compatible con WebRTC (Chrome ou Mozilla Firefox).
  • Modalidade presencial: cando a persoa usuaria acuda a determinadas localizacións terá a disposición un dispositivo para utilizar o servizo. Con esta opción as persoas xordas non só poderán requirir a información que ofrece o 010, senón que tamén poderán acceder aos servizos que se prestan habitualmente na Oficina de Rexistro Único e Información do Concello de Vigo, isto é: presentar solicitudes ou escritos, consultar procedementos administrativos, pedir orientación e información xeral etc.

O horario de atención deste servizo é de luns a venres (non festivos) de 10 a 14 horas. 

Accede aquí ao servizo

Puntos presenciais:

  • Oficina do Servizo de Atención Ciudadá: Praza do Rei 1, 2ª andar, 36202 Vigo.

Confidencialidade da informacion e outras vantaxes de SVIsual.

O servizo de videointerpretación do Concello de Vigo, SVIsual, garante a confidencialidade das chamadas e a privacidade dos usuarios. Os videointérpretes só comunicarán verbalmente datos necesarios e non reterán información. SVIsual promove a independencia e a inmediatez para as persoas xordas nas súas xestións municipais, cunha interface accesible e fácil de usar. Ademais, beneficia a administración municipal ao eliminar barreiras de comunicación e optimizar recursos.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100