Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Edificacións

Nesta sección se englóba a problemática dos edificios tanto dende o punto de vista de vivenda coma construción.