Escudo Concello de Vigo

Servizos Sociais

Infancia e familia

O Departamento de Política Social do Concello de Vigo conta con diferentes programas destinados a atender as demandas e necesidades dos colectivos de infancia e familia. En concreto:

Xunto a estes programas, o Concello conta tamén coa convocatoria anual do programa de axudas municipais escolares de libros, material escolar e comedor dirixidas, prioritariamente, a familias con dificultades socioeconómicas e dificultades en conciliar a súa vida familiar e laboral.

  • Máis información relacionada coa Infancia.