Lingua

Páxinas de recursos na rede

Nomenclátor galego

Departamentos e Institucións Universitarias

Recursos das linguas do mundo

 • ww2.eblul.org:8080/eblul: Axencia Europea para as Linguas Menos Estendidas. Organización internacional que traballa a prol da promoción da diversidade lingüística e da difusión das linguas minorizadas de Europa.
 • europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_en.html: Comisión Europea - Linguas minorizadas. Sección do web da Comisión Europea que informa sobre os programas de promoción das minorías culturais e lingüísticas que desenvolve esta institución.
 • www.coe.int/T/F/Coop%E9ration%5Fculturelle/education/Langues: Consello de Europa – Linguas. Sección do web do Consello de Europa que ofrece información sobre os programas de planificación lingüística levados a cabo por esta institución, así como ligazóns aos webs dos centros ou departamentos que coordinan estes programas.
 • www.mercator-education.org/sjablonen/3/default.asp?objectID=791: Mercator – Educación. Centro de investigación e documentación orientado ao estudo das linguas minorizadas no ámbito educativo.
 • www.ciemen.org/mercator: Mercator – Lexislación. Centro de investigación e documentación orientado ao estudo da lexislación lingüística e á súa aplicación nas administracións públicas.
 • www.aber.ac.uk/%7Emerwww: Mercator – Media. Centro de investigación e documentación orientado ao estudo do uso das linguas minorizadas nos medios de comunicación.
 • www.eurominority.org/index.asp: Organización para as Minorías Europeas (OME). Asociación que ten como principal obxectivo a promoción e defensa das minorías en Europa.
 • www.ethnologue.com: Ethnologue Database.Datos básicos sobre as linguas do mundo.

Lexislación

Dicionarios e léxicos monolingües

Dicionarios e léxicos plurilingües

 • www.usc.es/~snlus/vocab.htm: Léxico panlatino de Internet. Catalán-español-francés-galego-italiano-portugués-romanés. Unión Latina-Realiter-Bureau de la traduction du Canada (2001).
 • www.galego.org/vocabulario.htm: Pequeno vocabulario galego-inglés-castelán. Breve vocabulario de linguaxe xeral coas entradas ordenadas segundo a forma galega e traducidas a inglés e castelán.
 • trasno.gpul.org/axuda/diccionario: Dicionario inglés-galego. Proxecto Trasno. Temporalmente deshabilitado. Dicionario informático especializado en Linux que pode ofrecer para cada palabra inglesa varias posibles traducións a galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde e, nalgúns casos, indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.
 • digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php: Diccionario galego-castelán-portugués-inglés-francés-italiano-chinés-alemán. Con etimoloxías, sinónimos, antónimos.

Vocabularios temáticos

Fraseoloxía

 • webs.uvigo.es/traductor/mdocampo/web/Glosario.htm: Fraseoloxía xurídico-administrativa. Glosario galego-alemán-inglés-castelán. Glosario de fraseoloxía xurídico-administrativa composto por 137 entradas que poden ser consultadas en galego, alemán, inglés e castelán.

Recursos na rede

Aprender galego

Buscadores

Páxinas Culturais

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100