Información económica

Orzamento 2019

O pleno de Excmo concello de Vigo, en sesión ordinaria celebrada o 26 de decembro de 2018, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello, que deberá rexer durante o exercicio do ano 2019, así como o do seu Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo, cos resumes pòr cápitulos, así como os estados consolidados dos mesmos, publicandose no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 248 de 28 de decembro.

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100