Información económica

Liquidación e Conta Xeral 2018

     

  • Liquidación
  • Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 13 de febreiro de 2019, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 27 de febreiro de 2019.

  • Conta Xeral
  • Conta Xeral rendida por Resolución da Alcaldía de data 10 de maio de 2019. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 22 de maio de 2019. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 31 de xullo de 2019. Enviada ao Tribunal de Contas en data 09/09/2019, número rexistro TELE/2019/1568, vostede poderá ver a publicación da conta na Plataforma de Rendición de Contas

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100