Concello

Información económica

Nesta sección móstrase toda a información económica do Concello e Organísmos Autónomos por anos. Aprobación, execución e liquidación de orzamentos, contas xerais, informes de estabilidade, morosidade, periodos medio de pago, indicadores e magnitudes máis relevantes etc.

Así mesmo, o Concello e Organísmos Autónomos renden e publican as suas contas na Plataforma do Tribunal de Contas sobre Rendición de Contas. Pode consultar na páxina rendición de contas os datos das contas rendidas.

Exercicios económicos:

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100