Xerencia Municipal de Urbanismo

Actas do Consello da Xerencia

O Consello da Xerencia realiza unha sesión ordinaria unha vez á semana, ademais das sesións extraordinarias cando se considera necesario ou a solicitude do seu Presidente ou a cuarta parte dos membros do Consello.

Nestas sesións trátanse todas aquelas cuestións que a lexislación urbanística atribúe ao Concello de Vigo, salvo que por disposición legal ou estatutaria se reserve a outros órganos.

Actas do Consello da Xerencia: acceda a todas as actas das sesións realizadas desde xaneiro de 2004, nas que se recollen asuntos tratados e acordos tomados. Son documentos públicos, que pode descargar en formato pdf, versión galego.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100