Logos

Transformación dixital e modernización das administracións das EELL (convocatoria 2021)

Proxecto:    

Transformación Dixital e Modernización das administracións das entidades locais. Concello de Vigo.

Convocatoria:    

Orde TER/1204/2021, de 3 de novembro, pola que se aproban as bases reguladoras e efectúase a convocatoria correspondente ao 2021, de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das Administracións das Entidades Locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Axente/s financiadores  ou cofinanciadores

  • Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática "Axudas a EELL para a súa transformación dixital e modernización (PRTR)”,”Subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais, compoñente 11, investimento 3, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia".
  • Política palanca: Panca IV "Unha Administración para o século XXI".
  • Compoñente 11: Modernización das Administracións Públicas, do PRTR aborda a reforma e modernización da administración pública, co fin de adaptala aos retos da sociedade contemporánea. Estrutúrase nun conxunto de 5 reformas e 5 investimentos. O investimento 3 do compoñente 11 está dirixida á transformación dixital e modernización das distintas administracións públicas.
  • Investimento:  C11.I3 "Transformación Dixital e Modernización das Administracións das CCAA e as EELL".

Expediente solicitude:

N.º: 9764-113. Aprobación da participación do Concello de Vigo na convocatoria correspondente ao ano 2021 de subvención destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais no marco do PRTR, e de acordo coa Orde TER/1024/2021 do 6 de novembro, publicada polo Ministerio de Política Territorial.

Actuacións solicitadas:

Área de Goberno xestor do proxecto:

  • Área de Goberno de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal.
  • Servizo Municipal de Administración electrónica.

Concesión subvención:

Resolución de concesión de axudas convocatoria de proxectos de modernización e dixitalización no ámbito das administracións das entidades locais. Resolución de 18 de maio de 2022, da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se conceden subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das Administracións das Entidades Locais. BOE, Venres 20 de maio de 2022, núm 120, Sec III Outras Disposicións, Páxina 70108.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100