Logos

Plan de acción axenda urbana de Vigo

vigo

Vigo representa hoxe a maior aglomeración urbana de Galicia. A súa situación estratéxica como cidade transfronteiriza entre os estados español e portugués convértea, xunto co Porto, nun referente no Eixo Atlántico das grandes cidades. Nas últimas tres décadas, Vigo pasou de ser unha cidade fundamentalmente industrial e pesqueira, a ser un centro urbano e económico cunha oferta atractiva non só para o emprego senón tamén por razóns sociais, culturais, turísticas e ambientais, cunha alta competitividade e futuro. posicionamento. Porén, esta gran estrutura urbana tamén fai de Vigo unha cidade complexa e un verdadeiro reto para afrontar o seu desenvolvemento urbano sostible, accesible, integrador e integrador.

O Concello de Vigo aposta dende hai tempo polo desenvolvemento de actuacións e políticas urbanísticas que melloren a calidade de vida dos seus veciños e favorezan a cohesión social. A Axenda Urbana é unha oportunidade para aglutinar todas as políticas urbanísticas desenvolvidas polo Concello de Vigo, dando continuidade a aqueles casos de éxito como o Plan de Humanización ou a Estratexia Vertical de Vigo DUSI e impulsando outras como o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo ou a novo Plan de Mobilidade Urbana de Vigo que propón unha nova forma de ver a cidade máis sostible, segura, inclusiva e resiliente.

A Axenda Urbana de Vigo supón a consolidación dun modelo de cidade que sitúa ao individuo no centro das políticas públicas, inventando un novo concepto de urbanismo que faga realidade moitas das oportunidades que ofrece a vida urbana. Humanizar a cidade significa mellorar as condicións de paseo, utilizar prazas e parques para a socialización da xente, fomentar a cultura e a cohesión social, promover unha vida máis saudable e loitar contra o cambio climático.

2.- Vigo, seleccionada para desenvolver o seu proxecto piloto para o plan de actuación da Axenda Urbana Española.

O Boletín oficial do Estado publicou o pasado 13/09/2021, Orde TMA / 957/2021, do 7 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas para a elaboración de proxectos piloto de plans de acción local da Axenda Urbana Española e a convocatoria para a presentación de solicitudes para a obtención das subvencións polo procedemento de concorrencia competitiva.

O obxectivo das subvencións é financiar o desenvolvemento de proxectos piloto de Plans de Acción locais da Axenda Urbana Española que garantan, nun prazo razoablemente curto, a súa aliñación cos obxectivos propostos, a metodoloxía de traballo e o enfoque transversal, estratéxico e integrado. O prazo non poderá exceder dun ano desde a publicación desta convocatoria.

Con data 11 de novembro, o Director Xeral de Axenda Urbana e Arquitectura, resolve adxudicar provisionalmente as axudas para la elaboración de Proxectos Piloto de Acción Local da Axenda Urbana Española as Entidades Locais que figuran en el Anexo da citada resolución e polos importe alí fixados. No anexo.- LISTADO PROVISIONAL DE ENTIDADES LOCAIS BENEFICIARIAS, no apartado 5 (entre 100.001 e 300.000 habitantes) figura o Concello de Vigo cunha subvención de 250.000,00 €.

Con data 14 de decembro de 2021, o Concello de Vigo recibe a notificación definitiva da concesión da axuda para a elaboración do proxecto piloto dos plans de acción local da Axenda Urbana Española, de acordo coa resolución definitiva asinada pola Secretaria de Estado de Transportes Mobilidade e Axenda Urbana.

Resolución definitiva de concesión das axudas para a elaboración de proxectos piloto de plans de acción local da axenda urbana española

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100