Logos

Actuacións en materia de biorresiduos

Proxecto:

Programa de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal. Convocatoria en Réxime de concorrencia non competitiva por anticipado de gasto para os anos 2022 e 2023. Código do procedimento MT975K.

Convocatoria:  

Orde do 30 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamiento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGeneration EU e procédese á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva por anticipado do gasto para os anos 2022 e 2023 (código do procedemento MT975K).

Axente/s financiadores  ou cofinanciadores

  • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia: MT975K- Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións destinadas á mellora da xestión de biorresiduos. Fondos de Recuperación e Resiliencia.
  • Política palanca: Panca V Modernización e dixitalización do tecido industrial e da PEME, recuperación do turismo a unha España nación emprendedora.
  • Compoñente 12: Política Industrial España 2030. Compoñente 12 R2, Política de residuos e impulso á economía circular. A finalidade do mesmo é a prevención e a redución da xeración dos residuos e dos impactos adversos da súa xeración e xestión, a redución do impacto global vinculada ao uso dos recursos, e a mellora da eficiencia de devandito uso co obxecto de, en última instancia, protexer o medio ambiente e a saúde humana e efectuar a transición a unha economía circular. Á súa vez, tamén se creará un grupo de traballo específico na Comisión de coordinación en materia de residuos no que o obxectivo será o seguimento do cumprimento da normativa en materia de residuos, e a armonización de criterios para este cumprimento. Finalmente aprobarase e implementará o II Plan de Acción de Economía Circular.
  • Investimento: C12.I3, Plan de apoio á implementación da normativa de residuos e ao fomento da economía circular,  no que o obxectivo é facilitar o despregamento da economía circular en España.

Expediente solicitude:

Núm.:7986-252. Aprobación da participación do Concello de Vigo á convocatoria correspondente no exercicio 2021 do programa de axudas para a execución das actuacións en materia de residuos de competencia municipal, aquelas encamiñadas á mellora da xestión dos biorresiduos, ás entidades locais municipais e supramunicipais e agrupacións de entidades locais de Galicia que teñan asumidas as competencias de prestar os servizos de recollida ou de tratamento de residuos municipais (procedemento MT975K), á vez que se fai pública a súa convocatoria dos anos 2022 e 2023.

Actuacións solicitadas:

Área de Goberno xestor do proxecto:

  • Área de Goberno de Fomento e Servizos

Concesión subvención:

Resolución de 13 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sustentabilidade e Cambio Climático, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao amparo da Orde de 30 de novembro de 2021 (DOG nº238, de 14 de decembro de 2021) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de Recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU e procédese á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva, por anticipado de gasto, para os anos 2023 e 2023  (código de procedemento MT975K).

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100