Cultura

Ermita da Guía

  • Arquitecto: Manuel Gómez Román
  • Ano: 1951
  • Localización: monte da Guía. Parroquia de Teis

A ermida está dedicada á Virxe da Guía e ao Sagrado Corazón de Xesús.

Manuel Gómez Román foi o encargado da construción da nova igrexa, xa que a anterior se atopaba en moi mal estado de conservación.

O punto de referencia da igrexa é unha torre central, aínda que no proxecto orixinal esta era moito meirande e rematada coa imaxe do Sagrado Corazón de Xesús, mais, debido á situación económica da irmandade, decídese restarlle tamaño.

A ermida é de planta rectangular con ábsida poligonal, levantada sobre unha plataforma contida cun muro recio de cachotería. Nos muros exteriores emprégase o muro de cachoteria, mentres que nalgúns entrepanos do templo e nos soportais se combina a pedra con fina cantería e lucidos brancos.

A cornixa da fachada principal é cortada a través dunha orixinal composición de placas. A entrada principal resáltase cun frontón partido con venera central.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100