Voluntariado (OMV)

Acompañamento a Maiores, Menores e Persoas con discapacidade

Acompañamento a maiores, menores e discapacitados son actuacións dirixidas a mitigar as necesidades de acompañamento aos colectivos máis desfavorecidos como son as persoas maiores, menores e persoas con discapacidade derivadas das solicitudes das Unidades de Traballo Social (UTS) repartidas pola cidade de Vigo.

Acompañamento a persoas maiores:

O voluntario ou voluntaria cubre as necesidades de acompañamento tanto en situacións puntuais como permanentes das persoas maiores que polas súas circunstancias o precisen.

Entre as funcións a desempeñar polo voluntario ou voluntaria destacan:

 • Acompañamento ao médico
 • Xestións administrativas puntuais (Xunta, concello, seguridade social,…)
 • Procura puntual de receitas médicas
 • Acompañamentos para favorecer a movilidade daquelas persoas empedidas físicamente.
 • Apoios puntuais para desenvolver as actividades da vida diaria (facer a compra, subir escadas,…)
 • Outros

Acompañamento a menores:

O programa pon en marcha un servizo no que se trate de previr situacións de exclusión entre un colectivo tan vulnerable como son os menores. Ofrecese un programa de apoio no que o voluntario ou voluntaria sexa un referente para a correcta inserción persoal, escolar e social do menor.

A persoa voluntaria desenvolverá as seguintes tarefas:

 • Acompañamento do menor no seu domicilio.
 • Apoio escolar.
 • Reforzo
 • Outros.

Acompañamento a persoas discapacitadas:

Os voluntarios dirixirán as súas actuacións a paliar as demandas feitas por aquelas persoas afectadas por algunha discapacidade (física, psíquica ou sensorial) en cuestión de :

 • Acompañamentos puntuais
 • Apoios puntuais para realizar aquelas actividades da vida diaria nos que o soliciten (subir escadas, acompañamento ó médico,…)
 • Apoios no seu proceso de rehabilitación (apoios piscina, acompañamentos a terapias,…)
 • Outros
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100