Información económica

Orzamento 2023

O pleno de Excmo concello de Vigo, en sesión extraordinaria celebrada o 23 de decembro de 2022, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello, que deberá rexer durante o exercicio do ano 2023, así como o do seu Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo, cos resumes por cápitulos, así como os estados consolidados dos mesmos, publicandose no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 247 de 28 de decembro.

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100