Escudo Concello de Vigo

Limpeza

Empresas concesionarias

Nestas páxinas poderá coñecer as empresas concesionarias que realizan labores relacionados coa limpeza urbana, que son supervisados por inspectores municipais do propio Servizo de Limpeza, obter as súas direccións e teléfonos, aos que pode recorrer para solicitar información, ou certos servizos.

É importante que contacte coa empresa adecuada, pois cada unha realiza uns servizos determinados, e en caso de dúbida solicite información no propio Servizo de Limpeza.

Tamén pode consultar os trámites relacionados na Oficina Virtual: Trámites de Limpeza

Lote 1: Mantemento, limpeza e reposición dos colectores para fracción resto, dos colectores soterrados e das papeleiras, incluíndo o baleirado destas; así como o mantemento e reposición da maquinaria e vehículos necesarios para a realización destas prestacións.

CONTENUR, S.A.

  • Enderezo: R/ Severino Cobas, num. 49
  • Teléfono: 986 480 093
  • Horario de atención: de luns a venres de 7:00 a 15:00

Lote 2: Servizos de recollida e transporte de Residuos municipais (fracción resto, incluíndo "proxecto piloto" de recollida da fracción orgánica), recollida transporte e xestión dos residuos voluminosos (incluídos os RAEE’s) e os derivados do servizo do “punto limpo municipal”, así como a limpeza urbana e de praias do Termo Municipal de Vigo, e a recollida e transporte dos residuos derivados deste servizo de limpeza, e reposición de maquinaria e vehículos necesarios para a realización destas prestacións.

FCC, S.A.

  • Enderezo: Rúa Tarragona 12, baixo. 36211 Vigo.
  • Teléfono: 900 200 012.
  • Teléfono Recollida de obxectos e mobles: 900 859 660
  • Horario de atención: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Lote 3: Servizos de contenerización, recollida e transporte a recicladores autorizados dos Residuos municipais reciclables (papel-vidro-envases-pilas) no Termo Municipal de Vigo, con reposición de maquinaria e vehículos. Así mesmo neste lote inclúense os servizos complementarios de recollida selectiva de aceites, e roupa e calzado usados.

FCC, S.A.

  • Enderezo: Rúa Tarragona 12 baixo, 36211 Vigo.
  • Teléfono: 986 485 683.
  • Horario de atención: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.