Servizos Sociais

Mapa de procesos

1. Recepción de persoas usuarias

 • Información xeral sobre funcionamento do centro.
 • Xestión das citas programadas.
 • Xestión de demandas de atención non programada.

2. Acollida

 • Avaliación da demanda asistencial.
 • Orientación sobre o proceso asistencial.
 • Diagnóstico multidisciplinar de trastornos adictivos e comorbilidade.
 • Deseño do plan de intervención: proposta terapéutica.

3. Programas de tratamento

 • Redución do dano.
 • Desintoxicación.
 • Deshabituación.
 • Rehabilitación.

4. Coordinación asistencial

 • Coordinación con outros recursos da rede asistencial de adiccións.
 • Coordinación con outros recursos sanitarios.
 • Coordinación con outros recursos dos servizos sociais.
 • Coordinación con outros recursos.

5. Avaliación

 • Informes clínicos.
 • Suxerencias e reclamacións dos usuarios.
 • Avaliación de procesos e resultados
 • Memorias anuais

6. Formación e investigación

 • Formación para profesionais.
 • Formación para a comunidade.
 • Actividades de divulgación.
 • Investigación, desenvolvemento, innovación.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100