Escudo Concello de Vigo

Servizos Sociais

Mapa de procesos

1. Recepción de usuarios

 • Información xeral sobre o funcionamento do centro.
 • Xestión das citas programadas.
 • Xestión de demandas de atención non programada.

2. Acollida

 • Avaliación da demanda asistencial.
 • Orientación sobre o proceso asistencial.
 • Diagnóstico mutidisciplinar de trastornos adictivos e comorbilidade.
 • Deseño do plan de intervención: proposta terapéutica.

3. Programas de tratamento

 • Redución do dano.
 • Desintoxicación.
 • Deshabituación.
 • Rehabilitación.

4. Coordinación asistecial

 • Coordinación con outros recursos da rede asistencial de drogodependencias.
 • Coordinación con outros recursos sanitarios.
 • Coordinación con outros recursos dos servizos sociais.
 • Coordinación con outros recursos.

5. Avaliación

 • Informes clínicos.
 • Suxestións e reclamacións dos usuarios.

6. Formación e investigación

 • Formación para profesionais.
 • Formación para a comunidade.
 • Actividades de divulgación.
 • Investigación, desenvolvemento, innovación.