Escudo Concello de Vigo

Concello

Directorio municipal

Centralita: 986810100

 

Información: 010 - 986 810 260

Administración de Tributos

 • Imposto sobre actividades económicas (I.A.E)
 • Imposto sobre bens inmobles (I.B.I.)
 • Imposto sobre construcións, instalacións e obras (I.C.I.O)
 • Taxa lixo comercial - Vados (E.U.I)
  • Oficina:
   986 810 313 / 986 810 100 Extensión 1289.
 • Taxa lixo vivendas
 • Taxas por ocupación de vía pública
  • Oficina: 986 810 198 / 986 810 100 Extensión 1116.
 • Imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana (Plusvalía)
 • Imposto de vehículos tracción mecánica (I.V.T.M)

Alcaldía

 • Teléfono Alcaldía: 986 810 105 / 986 810 106
 • Fax Alcaldía:986810217*

Animación Sociocultural e Festas

 • Oficina:
  986810170
  986221666*

Arquivo Xeral

Asesoría Xurídica

Atención Cidadá

Axencia Executiva

 • Oficina:
  986810258

Benestar Social

Catastro

CEDRO

 • Oficina:
  986480060 /
  986482247
 • 986482750 /
  986483019*

Cemiterios

 • Lavadores:
  986252125
 • Oficina:
  986810112 /
  986437085*
 • Pereiró:
  986204645
 • Teis:
  986451539

Centralita

 • Centralita:
  986810100

Comité e Sindicatos

Conserxería

 • Conserxería:
  1322 /
  986810312

Contratación

Cultura

 • Escola de Danza:
  986810167**
 • Biblioteca Central
  • A. Galega de Editores:
   986220280**
  • Fax:
   986227342*
  • Recepción:
   986229074
 • Casa das Artes
  • Fax:
   986437713*
  • Fundación Laxeiro:
   986438475**
  • Recepción:
   986439525
 • Casa Galega da Cultura
  • Fax:
   986229081*
  • Recepción:
   986226459
 • C. de Artesanía Tradicional
  • 986220758 / 986227424
 • Museo Etnográfico Liste:
  • 986236767

Deportes

Promoción Económica e Emprego

Desinfección

 • Oficina:
  986281901

Dirección de ingresos

Educación

 • Oficina:
  986449377 /
  986449379*
 • Escolas Municipais
  • E. Infantil Sta. Cristina:
   986280732
 • Instituto Municipal de Educación
  • Instituto:
   986204912 /
   986207864*

Electromecánicos

Escola de Artes e Oficios

 • Oficina:
  986228087 /
  986228088

Estatística

Extinción de Incendios e Salvamento

 • Urxencias:
  080 /
  986433333
 • Parque Teis
  • Centralita:
   986373713 /
   986373773

Igualdade

Informática

Inspección de Tributos

Instituto Municipal dos Deportes

 • Administración:
  986237458 /
  986291041*
 • Complexo de Samil:
  986241579
 • Conserxería central:
  986235901
 • Oficina Técnica:
  986232884
 • Pavillón Balaídos:
  986293208
 • Pavillón Bembrive-Beade:
  986422360
 • Pavillón Berbés:
  986204462
 • Pavillón Calvario:
  986273125
 • Pavillón Carballal:
  986486292
 • Pavillón Castrelos:
  986423459
 • Pavillón central:
  986235901
 • Pavillón Coia:
  986298416
 • Pavillón Coruxo:
  986460501
 • Pavillón Teis:
  986451996
 • Piscina Calvario:
  986264744
 • Piscina de Teis:
  986374649
 • Piscina Travesas:
  986295444
 • Reservas instalacións:
  986236809
 • Reservas pistas:
  986239997
 • Ximnasio do Berbés:
  986204149
 • Ximnasio do Carme:
  986236507

Intervención

Laboratorio

Limpeza

 • Atención usuario (FCC):
  900200012
 • Oficina Municipal:
  986281900

Medio Ambiente

Montes, Parques e Xardíns

Museo de Castrelos

 • Oficina:
  986239372** /
  986295075

Normalización Lingüística

O.M.I.C

Parque Central de Servizos

 • Desinfección
 • Electromecánicos
  • Oficina:
   986263572
 • Limpeza
  • Oficina:
   986281900
 • Parque Móbil
 • Xerencia Parque Central
  • Oficina:
   986263317

Participación Cidadá

Partidos Políticos

Patrimonio

Patrimonio Histórico

Policía Local

Prensa

Protección Civil

 • Oficina:
  986222002 /
  986226220*

Protocolo e relacións institucionais

Recursos Humanos

Rehabilitación

 • Rehabilitación
  • Oficina:
   986442560 /
   986442561*

Rexistro Xeral

Sanidade

Secretaría do Goberno Local

Secretaría Xeral

Seguridade, Circulación e Transportes

Tenencia Alcaldía

 • Tenencia Alcaldía
  • FAX:
   986222768*
  • Oficina:
   986810235

Tesourería

Turismo, Comercio e Industria

Vías e Obras

Voluntariado

 • Oficina:
  1411 /
  986810213

Xerencia de Urbanismo

 • Información  Urbanística
  • Oficina: 986 810 349
 • Información da Xerencia: 986 810 260 (010) - 986 810 339
 • Arquivo e Control
 • Barrios Históricos
  • Oficina: 986 810 327 e 986 810 100 extensións 1539 e 1580
 • Cartografía
  • Oficina: 986 810 321
 • Infraccións Urbanísticas
  • Oficina: 986 810 333
 • Inspección Técnica de Edificacións (ITE)
  • Oficina: 986 810 330
 • Planeamento e Xestión
 • Secretaría
 • Servizos Centrais
 • Xefatura

Xuventude

Zoolóxico "VigoZoo"

 • Oficina:
  986267783 /
  986273187*
 • Taquilla:
  986267783 /
  986267784