Logos

Proxectos


Convocatoria Proxecto Presentado por el Concello de Vigo
Orde TMA/892/2021, de 17 de agosto, pola que se aproban as bases reguladoras para o Programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e apróbase e publica a convocatoria correspondente ao exercicio 2021.
Proposta de aprobación dá participación do concello deVigo non programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano de acordo ca Orde Ministerial TMA/892/2021. Expte. 1046/441.
Orde TMA/957/2021, de 7 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras de a concesión de axudas para a elaboración de proxectos piloto de plans de acción local da Axenda Urbana Española e a convocatoria para a p resentación de solicitudes para a obtención das subvencións polo procedemento de concorrencia competitiva

Proxecto de solicitude de subvención para a elaboración dun proxecto piloto de plans de acción local da axenda urbana de acordo coa Orde TMA/957/2021. Expte:1060/441

Orde ICT/949/2021, de 10 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras da liña de axudas para o apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canles curtas de comercialización, e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e ResilienciaParticipación do concello de Vigo na liña de axuda para apoiar mercados, áreas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canles curtos de comercialización non marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia, de acordo coa Orde ICT/949/2021. Expte. 8291/106.
Orde ICT/951/2021, de 10 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras das liñas de axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Enlace.
Proposta de aprobación dá participación do concello de Vigo nas liñas de axudas para ou fortalecemento dá actividade comercial en zonas turísticas e procédese á súa convocatoria non ano 2021, non marco dá recuperación, transformación e resiliencia", de acordo coa Orde ICT/951/2021. Expte. 8293/106.
Orde TED/1018/2021, de 20 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións da Fundación Biodiversidade, F.S.P., para fomentar actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de cidades españolas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e apróbase a convocatoria correspondente ao ano 2021.
Proposta de participación do concello de Vigo na convocatoria para a concesión de subvencións da fundación biodiversidade, F.S.P., para fomentar actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de cidades españolas. Expte. 1146/441.
Orde TER/1204/2021, de 3 de novembro, pola que se aproban as bases reguladoras e efectúase a convocatoria correspondente a 2021, de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das Administracións das Entidades Locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
Solicitude de participación do concello de Vigo na convocatoria correspondente ao ano 2021 de subvención destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais no marco do prtr, e de acordo coa Orde TER/1024/2021 do 6 de novembro, publicada polo Ministerio de Política Territorial. Expte. 9764/113.
Orde do 1 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para ou financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia dá UE non marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e procédese á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva por anticipado de gasto para ou ano 2022 (código de procedemento MT975J).
Solicitude de subvención en relación coa orde do 30 de novembro de 2021 pola que se establecen as "bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de galicia para ou financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal" cofinanciadas polo Fondo Europeo. Expte. 7986/252.
Orde TMA/178/2022, de 28 de febreiro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a rehabilitación de edificios de titularidade pública e a convocatoria para a presentación de solicitudes polo procedemento de concorrencia competitiva no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Participación do concello de Vigo á convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios de titularidade publica no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia, de acordo coa orde TMA/178/2022, de 28 de febreiro de 2022. Expte 1253/441

Aprobación da participación do Concello de Vigo á convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios de titularidade publica no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia, de acordo coa orde TMA/178/2022, publicada polo ministerio de transportes, mobilidade e axenda urbana – Linea 2. Expte 1295/441

 Orde TIC/1527/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras do Programa de axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes, e se procede á súa convocatoria correspondente ao Plan financeiro 2021. ano, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.Proposta de aprobación da presentación ao programa de axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte da red de destinos intelixentes 2022. Expte 8172/104
Rede española de cidades saudables. Bases reguladoras e convocatoria de axudas para a realización de actuacións orientadas a fomentar estilos de vida saudables mediante a creación ou rehabilitación de contornos saudables no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia.Aprobación da participación do Concello de Vigo na convocatoria de subvencións para realizar actuacións orientadas a fomentar estilos de vida saudables mediante a creación ou ​​rehabilitación de contornos saudables no marco do plan de recuperación, transformación e recuperación. Expte. 49972/446
Resolución da secretaria de estado de comercio pola que se aproba a convocatoria 2022 da liña de axudas para o reforzamento da actividade comercial nas zonas turísticas, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia.Aprobación da participación do Concello de Vigo á convocatoria 2022 da liña de axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia. Expte. 1352/441
Orde ministerial pola que se aproba e publica a convocatoria correspondente o exercicio 2022 do programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia - financiado pola Unión Europea - Next Generation EUParticipación do Concello de Vigo na convocatoria correspondente ó exercicio 2022 do programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano, non marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia - financiado pola Unión Europea - Next Generation EU. Expte. 1383/441
Orde TED/934/2022, do 23 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva para a elaboración de proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga e a primeira convocatoria de subvencións (2022) en réxime de concorrencia competitiva. Para proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga (dixitalización perte do ciclo da auga), no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia
En estudo
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100