Escudo Concello de Vigo

Servizos cidadanía

Participación cidadá

Oficina de Participación Cidadá

A Concellaría de Participación Cidadá, asume a tendencia a descentralizar e modernizar no posible a administración, facéndoa máis próxima, comprensible e accesible, mellorando a atención e o acceso á información de toda a cidadanía, así como ao resto da administración municipal.