Apps Municipais

Apps: Política de Privacidade

Esta política de privacidade establece o uso das aplicacións para móbiles creadas e mantidas polo Concello de Vigo:

Que información obtén a aplicación e como é utilizada?

  • Información provista polo usuario: De forma xeral as aplicacións non requiren ningún tipo de rexistro co Concello de Vigo, pero si require que o usuario manteña unha conta na Play Store de Google para Android ou no App Store de Apple para iOS para poder descargar as aplicacións. No caso da aplicación de Colaboración Cidadá si é necesario aportar datos de rexistro para dar de alta as incidencias.
  • Información obtida automáticamente: Adicionalmente, a aplicación pode recompilar de forma automática outro tipo de información, como ser: tipo de dispositivo móbil, país do usuario, dirección IP, sistema operativo do dispositivo móbil e información de como se usa a aplicación.

Obtén a aplicación información precisa e en tempo real do dispositivo?

A aplicación non recompila información precisa e en tempo real da ubicación do dispositivo. Únicamente accédese á geolocalización do dispositivo cando o usuario indícao, e non se almacena esta información.

 Poden terceiros obter acceso á información obtida polo aplicativo?

O Concello de Vigo pode compartir a información proporcionada polo usuario ou a obtida automáticamente nos seguintes casos:

  • Cando sexa requirido pola lei.
  • Cando a empresa considéreo necesario para protexer a seguridade, investigar fraude ou en resposta a unha solicitude do goberno.
  • Con proveedores que traballan no noso nome e que aceptaron rexerse polas regras establecidas nesta política de privacidade.

Recolección automática de datos e publicidade

O Concello de Vigo non traballa con compañías que recollan datos para facer uso deles.

Política de retención e manexo de información

O Concello de Vigo conservará os datos proporcionados polos usuarios e os recolectados automáticamente de forma indefinida para o uso correcto da aplicación.

Seguridade

O Concello de Vigo preocúpase por salvagardar a confidencialidad da información dos usuarios, polo que conta coas medidas necesarias para lograr este fin. Limitamos o acceso a esta información aos empregados e contratistas autorizados que necesitan coñecer dita información para operar, desenvolver ou mellorar as nosas aplicacións.

Cambios

Esta Política de Privacidade pode ser actualizada se considérase conveniente. Notificarémoslle de calquera cambio na nosa política de privacidade mediante a publicación da nova política de privacidade nesta páxina.

O seu Consentimento

Ao utilizar as aplicacións desenvolvidas polo Concello de Vigo, está consentindo as cláusulas dictadas nesta Política de Privacidade.

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100