Fotogrametrías 3D da historia de Vigo

Catálogo de Fotogrametrías

01. Museo Quiñones de León

Ánfora

Ánfora empregada para o transporte de mercadorías por barco

Ara funeraria (por García Ávila, M.)

Ara funeraria procedente da necrópole do Areal

Biface de Fragoselo

Biface de Fragoselo

Brazo de cruz de ouro

Brazo dereito de cruz de ouro

Cunca cerámica

Cuenca cerámica procedente do túmulo de Chan do Xisto (Zamáns)

Cunco de terra sigillata africana

Cunco de terra sigillata africana recuperado en Marqués de Valladares con motivos decorativos cristianos

Enterramento infantil en ánfora

Enterramento infantil en ánfora da necrópole do Areal

Estela funeraria romana

Estela funeraria romana procedente da necrópolis do Areal

Estela funeraria romana

Estela funeraria romana procedente da necrópole do Areal

Lucerna

Lucerna ou lámpada cerámica recuperada na vila de Toralla

Machado de tope

Machado de tope procedente do depósito de Estea

Machado pulimentado neolítico

Machado pulimentado neolítico procedente del túmulo de Chan do Xisto (Zamáns)

Pía olearia (A Oliveira, Teis, Vigo)

Prensa olearia recuperada no xacemento da Oliveira, (Teis)

Punta de frecha neolítica

Punta de frecha recuperada no túmulo 1 de Cotogrande

Recipiente cerámico

Recipiente cerámico usado para o consumo de líquidos

Recipiente de almacenaxe

Recipiente de almacenaxe de uso doméstico procedente da vila de Toralla

Recipiente de almacenaxe con bordo marítimo

Fragmento de recipiente cerámico de uso doméstico recuperado no castro de Toralla

Solidus de Constantino III (por García Ávila, M.)

Solidus de Constantino III recuperado no xacemiento de Marqués de Valterra

Triedro de Budiño

Triedro procedente do xacemento paleolítico das Gándaras de Budiño

Vaso cerámico do Castro de Vigo

Vaso cerámico de uso doméstico procedente do Castro de Vigo

Xerra de enxoval funerario

Xerra empregada como parte dun enxoval funerario recuperada na necrópole do Areal

02. Pezas en outros museos

Antefixa da igrexa románica de Santa Cristina de Lavadores

Antefixa da igrexa románica de Santa Cristina de Lavadores, séculos ¿XII-XIII? (fondos do Museo Diocesano Catedralicio de Tui)

Capitel de Beade

Capitel recuperado na parroquia de Beade de cronoloxía altomedieval

Escultura de Cristo Salvador de Santiago de Vigo

Escultura de Cristo Salvador de Santiago de Vigo, séculos ¿XI-XII? (fondos do Museo Arqueolóxico Nacional de Madrid)

Tímpano da igrexa de Santa María de Vigo

Tímpano da igrexa de Santa María de Vigo (fondos del Museo de Pontevedra)

Tímpano da igrexa románica de Santiago de Bembrive

Tímpano da igrexa románica de Santa Cristina de Lavadores, séculos ¿XII-XIII? (fondos del Museo Catedralicio Diocesano de Tui)

03. Xacementos arqueoloxicos

Petroglifo Millaradas

Petroglifo Millaradas

Villa de Toralla

Villa de Toralla

04. Catas arqueolóxicas

Baluarte de A Falperra flanco Oeste (Alfonso XII Sector 1)

Baluarte da Falperra, flanco Oeste (localizado baixo a rúa Alfonso XII)

Gabia e estructura antiga rúa Sombrereiros

Gabia e estructura antiga rúa Sombrereiros

Restos murarios na antiga rúa Sombrereiros

Restos murarios na antiga rúa Sombrereiros

Taxea e estruturas antiga rúa Sombrereiros

Taxea e estruturas antiga rúa Sombrereiros

Proxecto cofinanciado por

logo

Fondo europeo de desenvolvemento regional (FEDER)

Una maneira de facer Europa

logo
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100