Información económica

Liquidación e Conta Xeral 2021

 

     

    Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 3 de febreiro de 2022, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 23 de febreiro de 2022.

  • Liquidación

 

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100