Medio Ambiente

Programa Camiño a Camiño

A Concellería de Medio Ambiente de Vigo, a través do programa Camiño a Camiño e da OMIC, contempla para este outono unha dobre proposta de actividades de sensibilización: a visita a espazos de produción agrícola de proximidade (3 visitas) e os percorridos a carón da botánica do sur de Galicia (5 rutas).  A intención é coñecer de preto o noso entorno, tanto dende un punto de vista de consumidor como de visitante aos espazos naturais con maior riqueza botánica do sur de Galicia.

Proseguirase coa actividade das hortas-escola, tanto no 1º nivel, de iniciación, como no 2º nivel, de profundización, que se están a desenvolver nos espazos habilitados en Navia, Camelias, Pedro Alvarado, Fontáns, Ramón Nieto e Sardomela.

O voluntariado medioambiental de Camiño a Camiño seguirá desenvolvendo a súa laboura en espazos de especial interese ecolóxico, así como na conservación dos sendeiros locais e na caneira municipal.

 1. Destinatarios
 2. Inscricións
 3. Acreditación o día da ruta
 4. Percorridos medioambientais
 5. Hortas urbanas de Vigo
 6. Voluntariado medioambiental Camiño a Camiño
 7. Blog Camiño a Camiño
 8. Poster programación

Destinatarios

 • Persoas maiores de idade empadroadas en Vigo (autorízase á organización a comprobar tal condición e a solicitar o DNI previamente á realización da actividade).
 • No caso de residir en Vigo e non estar empadroado ou no caso de ter  participado na actividade da semana anterior, incluirase na Lista de agarda, confirmándose a praza no caso de vacantes o venres pola tarde.
 • Un/unha participante non poderá asistir a dúas actividades consecutivas, agás que, atopándose en lista de agarda, quedasen prazas dispoñibles o venres a partir das 15 horas.
 • Menores de idade. Deberán ir acompañados polos seus pais ou titores legais. No caso de ir a cargo doutro adulto distinto deberá presentar un documento de autorización.
 • Inscrición no 010 (móbil: 986 810 260) de luns a mércores, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Non empadroados, os xoves.
 • Datos mínimos de inscrición: nome completo, DNI (no caso de menores, DNI do titor), teléfono de contacto, data de nacemento e e-mail (opcional).
 • Cada persoa só poderá inscribir a un total de 3 persoas (agás no caso de unidades familiares con máis de un fillo/a), sendo necesario dispor de todos os datos esixidos.
 • A inscrición faise por estrito orde de chegada.
 • No caso de cubrirse o cupo da ruta, de non estar empadroado ou de ter participado nunha actividade a semana anterior, pasarase á lista de agarda.
 • As renuncias cubriranse coa lista de agarda, tendo preferencia as persoas empadroadas ás non empadroadas.

Inscricións

Para todas as actividades tramítanse unicamente a través do servizo de atención telefónica do Concello de Vigo - 010 (móbil: 986 810 260), sendo o prazo de inscrición de luns a mércores, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Para non empadroados habilítase o xoves.

No caso das rutas con achega, esta efectuarase segundo o procedemento indicado neste enlace. No caso das Visitas a Cíes e Acampadas familiares en Cíes a inscrición realízase segundo o establecido na programación.

De non efectuar o pago nos prazos marcados, perderase a praza e chamarase á lista de agarda.

Para axilizar ao máximo o tempo de chamada, é preciso ter a man os datos que as operadoras rexistran no proceso (Nome e apelidos, NIF, teléfono de contacto e idade); ademais é importante comentarlle á operadora calquera incidente que poida ser relevante para os monitores, guías e socorristas (alerxias, discapacidades que afecten á práctica de exercicio físico, lesións, etc).

Acreditación o día da ruta

Para participar nas actividades de Camiño a Camiño, e particularmente nos percorridos medioambientais, a organización poderá solicitar en calquera momento do DNI para identificar aos participantes segundo a información proporcionada polo 010.

Información dos percorridos medioambientais

A Concellería de Medio Ambiente de Vigo, a través do programa Camiño a Camiño e da OMIC, contempla para este outono unha dobre proposta de actividades de sensibilización: a visita a espazos de produción agrícola de proximidade (3 visitas) e os percorridos a carón da botánica do sur de Galicia (5 rutas).  A intención é coñecer de preto o noso entorno, tanto dende un punto de vista de consumidor como de visitante aos espazos naturais con maior riqueza botánica do sur de Galicia.

Máis información na solapa "Rutas" do Blog de Camiño a Camiño.

Hortas urbanas de Vigo

 • Horta-escola de Sardomela (a carón do Colexio Sello - Cabral): Martes 10-13h e venres 16-19h.
 • Horta-escola de Fontáns (Lavadores): Mércores 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Ramón Nieto I: Mércores 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Pedro Alvarado (Teis): Xoves 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Navia: Martes 16-19h, xoves 10-13h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Camelias: Xoves 16-18:30h

Requisitos para participar nas hortas-escola da relación anterior: ter Curso básico de hortas urbana e ter concedido praza previa solicitude nos cursos. Gratuíto

 • Horta-escola de Ramón Nieto II: Horario asignado a alumnado de 2º nivel. Prazas: segundo dispoñibilidade do espazo. Gratuíto. Requisitos: ter participado no último ano nunha horta-escola e asistir ao Curso de hortas urbanas 2º nivel.

Máis información na solapa "Hortas urbanas" do Blog de Camiño a Camiño

Voluntariado medioambental Camiño a Camiño

Programa de participación cidadá promovido pola Concellería de Medio Ambiente en colaboración coa Oficina Municipal de Voluntariado e dirixido a apoiar a xestión de necesidades medioambientais competencia do Concello de Vigo.
Para poder participar no Voluntariado medioambiental de Camiño a Camiño cómpre ser maior de idade, estar empadroado/a en Vigo e facer o acordo de colaboración de cara a cumprir cos requirimentos da lei de voluntariado de Galicia. Para tal fin, nas actividades de voluntariado pódese cumprimentar, trasladando os citados acordos para o seu trámite á Oficina Municipal de Voluntariado.

Voluntariado urbano

 • Monte da Guía
 • Sábados, de 10 a 13 horas.

Voluntariado de acompañamento de Cans

 • Mércores, 9:30 a 11:30 horas.
 • Lugar: Refuxio de animais abandonados de Vigo (Candeán)
 • Prazas/dia: ata 12.

Voluntariado de sendeiros

 • Martes e xoves, de 16 a 19 horas.
 • Prazas/dia: segundo acción convocada.

Blog Camiño a Camiño

Espazo de información e participación da comunidade de Camiño a Camiño.

Información das rutas: Nos días previos ao inicio da inscrición poderás atopar información das rutas da seguinte fin de semana, así como un resume do que aconteceu no anterior. Tamén poderás descargar fotografías e información de interese.

Voluntariado Camiño a Camiño: colocarase semanalmente a programación previsto así como as convocatorias puntuais que se realicen.

Ademais, no correo info@caminoacaminovigo.org poderás deixar os teus comentarios ou aportacións ao blog.

Enlace ao Blog do Camiño a Camiño

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100