Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Camiño a Camiño

O programa de educación medioambiental "Camiño a Camiño" desenvolto pola Concellería de Medio Ambiente de Vigo arranca a súa tempada de outono cunha proposta de paseos interpretativos medioambientais nos sendeiros locais de Vigo, en colaboración con Montes de Vigo.

Proseguirase coa actividade das hortas-escola, tanto no 1º nivel, de iniciación, como no 2º nivel, de profundización, que se están a desenvolver nos espazos habilitados en Navia, Camelias, Pedro Alvarado, Fontáns, Ramón Nieto e Sardomela.

 1. Destinatarios
 2. Inscricións
 3. Acreditación o día da ruta
 4. Percorridos medioambientais
 5. Hortas urbanas de Vigo
 6. Blog Camiño a Camiño
 7. Díptico informativo

Destinatarios

 • Persoas maiores de idade empadroadas en Vigo (autorízase á organización a comprobar tal condición e a solicitar o DNI previamente á realización da actividade).
 • No caso de residir en Vigo e non estar empadroado incluirase na Lista de agarda os xoves pola tarde ata as 20 horas, confirmándose a praza no caso de vacantes ao final do proceso de inscrición.
 • Menores de idade. Deberán ir acompañados polos seus pais ou titores legais. No caso de ir a cargo doutro adulto distinto deberá presentar un documento de autorización.
 • Inscrición no 010 (móbil: 986 810 260) de luns a mércores, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Non empadroados, os xoves.
 • Datos mínimos de inscrición: nome completo, DNI (no caso de menores, DNI do titor), teléfono de contacto, data de nacemento e e-mail (opcional).
 • Cada persoa só poderá inscribir a un total de 4 persoas (agás no caso de unidades familiares con máis de un fillo/a), sendo necesario dispor de todos os datos esixidos.
 • A inscrición faise por estrito orde de chegada.
 • No caso de cubrirse o cupo da ruta ou de non estar empadroado, pasarase á lista de agarda.
 • As renuncias cubriranse coa lista de agarda, tendo preferencia as persoas empadroadas ás non empadroadas.

Inscricións

Para todas as actividades tramítanse unicamente a través do servizo de atención telefónica do Concello de Vigo - 010 (móbil: 986 810 260), sendo o prazo de inscrición de luns a mércores, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Para non empadroados habilítase o xoves.

No caso das rutas con achega, esta efectuarase segundo o procedemento indicado neste enlace. No caso das Visitas a Cíes e Acampadas familiares en Cíes a inscrición realízase segundo o establecido na programación.

De non efectuar o pago nos prazos marcados, perderase a praza e chamarase á lista de agarda.

Para axilizar ao máximo o tempo de chamada, é preciso ter a man os datos que as operadoras rexistran no proceso (Nome e apelidos, NIF, teléfono de contacto e idade); ademais é importante comentarlle á operadora calquera incidente que poida ser relevante para os monitores, guías e socorristas (alerxias, discapacidades que afecten á práctica de exercicio físico, lesións, etc).

Acreditación o día da ruta

Para participar nas actividades de Camiño a Camiño, e particularmente nos percorridos medioambientais, a organización poderá solicitar en calquera momento do DNI para identificar aos participantes segundo a información proporcionada polo 010.

Información dos percorridos medioambientais

O programa de educación medioambiental "Camiño a Camiño" desenvolto pola Concellería de Medio Ambiente de Vigo arranca a súa tempada de outono cunha proposta de paseos interpretativos medioambientais nos sendeiros locais de Vigo, en colaboración con Montes de Vigo.

O obxectivo é dar a coñecer os recursos dispoñibles nos montes periurbanos de Vigo: parques forestais e sendeiros locais, onde nos podemos achegar ao patrimonio natural, así como algúns dos miradoiros e espazos etnoarqueolóxicos máis destacados da cidade.

Ao finalizar os paseos terase ocasión de mesturar o patrimonio natural coa tradición cultural grazas ás actuacións musicais dos grupos que forman parte da Agrupación de Centros Deportivos e Culturais de Vigo.

Máis información na solapa "Rutas" do Blog de Camiño a Camiño.

Hortas urbanas de Vigo

 • Horta-escola de Sardomela (a carón do Colexio Sello - Cabral): Martes 10-13h e venres 16-19h.
 • Horta-escola de Fontáns (Lavadores): Mércores 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Ramón Nieto I: Mércores 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Pedro Alvarado (Teis): Xoves 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Navia: Martes 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Camelias: Xoves 16-18:30h
 • Horta-escola en Vigozoo, Horta-escola de Casa da Xuventude: Horario asignado a cursos e actividades de voluntariado.

Requisitos para participar nas hortas-escola da relación anterior: ter Curso básico de hortas urbana e ter concedido praza previa solicitude nos cursos. Gratuíto

 • Horta-escola de Ramón Nieto II: Horario asignado a alumnado de 2º nivel. Prazas: segundo dispoñibilidade do espazo. Gratuíto. Requisitos: ter participado no último ano nunha horta-escola e asistir ao Curso de hortas urbanas 2º nivel.

Máis información na solapa "Hortas urbanas" do Blog de Camiño a Camiño

Blog Camiño a Camiño

Espazo de información e participación da comunidade de Camiño a Camiño.

Información das rutas: Nos días previos ao inicio da inscrición poderás atopar información das rutas da seguinte fin de semana, así como un resume do que aconteceu no anterior. Tamén poderás descargar fotografías e información de interese.

Ademais, no correo info@caminoacaminovigo.org poderás deixar os teus comentarios ou aportacións ao blog.

Enlace ao Blog do Camiño a Camiño