Medio Ambiente

Programa Camiño a Camiño

A Concellería de Medio Ambiente de Vigo, a través do programa Camiño a Camiño, arranca a súa tempada de primavera cunha proposta de percorridos medioambientais por Vigo e a provincia de Pontevedra. A intención é coñecer de preto as distintas concas fluviais e espazos singulares próximos, profundando na riqueza natural e paisaxística.

Proseguirase coa actividade das hortas-escola, tanto no 1º nivel, de iniciación, como no 2º nivel, de profundización, que se están a desenvolver nos espazos habilitados en Navia, Camelias, Pedro Alvarado, Fontáns, Ramón Nieto e Sardomela.

O voluntariado medioambiental de Camiño a Camiño seguirá desenvolvendo a súa laboura en espazos de especial interese ecolóxico, así como na conservación dos sendeiros locais e na caneira municipal.

 1. Destinatarios
 2. Inscricións
 3. Acreditación o día da ruta
 4. Percorridos medioambientais
 5. Hortas urbanas de Vigo
 6. Voluntariado medioambiental Camiño a Camiño
 7. Blog Camiño a Camiño
 8. Poster programación

Destinatarios

 • Persoas maiores de idade empadroadas en Vigo (autorízase á organización a comprobar tal condición e a solicitar o DNI previamente á realización da actividade).
 • No caso de residir en Vigo e non estar empadroado ou no caso de ter  participado na actividade da semana anterior, incluirase na Lista de agarda, confirmándose a praza no caso de vacantes o mércores pola tarde.
 • Un/unha participante non poderá asistir a dúas actividades consecutivas, agás que, atopándose en lista de agarda, quedasen prazas dispoñibles o mércores a partir das 15 horas.
 • Menores de idade. Deberán ir acompañados polos seus pais ou titores legais. No caso de ir a cargo doutro adulto distinto deberá presentar un documento de autorización.
 • Inscrición no 010 (móbil: 986 810 260) de luns a mércores, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Non empadroados, os xoves.
 • Datos mínimos de inscrición: nome completo, DNI (no caso de menores, DNI do titor), teléfono de contacto, data de nacemento e e-mail (opcional).
 • Cada persoa só poderá inscribir a un total de 3 persoas (agás no caso de unidades familiares con máis de un fillo/a), sendo necesario dispor de todos os datos esixidos.
 • A inscrición faise por estrito orde de chegada.
 • No caso de cubrirse o cupo da ruta, de non estar empadroado ou de ter participado nunha actividade a semana anterior, pasarase á lista de agarda.
 • As renuncias cubriranse coa lista de agarda, tendo preferencia as persoas empadroadas ás non empadroadas.

Inscricións

Para todas as actividades tramítanse unicamente a través do servizo de atención telefónica do Concello de Vigo - 010 (móbil: 986 810 260), sendo o prazo de inscrición de luns a mércores, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Para non empadroados habilítase o xoves.

No caso das rutas con achega, esta efectuarase segundo o procedemento indicado neste enlace. No caso das Visitas a Cíes e Acampadas familiares en Cíes a inscrición realízase segundo o establecido na programación.

De non efectuar o pago nos prazos marcados, perderase a praza e chamarase á lista de agarda.

Para axilizar ao máximo o tempo de chamada, é preciso ter a man os datos que as operadoras rexistran no proceso (Nome e apelidos, NIF, teléfono de contacto e idade); ademais é importante comentarlle á operadora calquera incidente que poida ser relevante para os monitores, guías e socorristas (alerxias, discapacidades que afecten á práctica de exercicio físico, lesións, etc).

Acreditación o día da ruta

Para participar nas actividades de Camiño a Camiño, e particularmente nos percorridos medioambientais, a organización poderá solicitar en calquera momento do DNI para identificar aos participantes segundo a información proporcionada polo 010.

Información dos percorridos medioambientais

A Concellería de Medio Ambiente de Vigo, a través do programa Camiño a Camiño, arranca a súa tempada de primavera cunha proposta de percorridos medioambientais por Vigo e a provincia de Pontevedra. A intención é coñecer de preto as distintas concas fluviais e espazos singulares próximos, profundando na riqueza natural e paisaxística.

Máis información na solapa "Rutas" do Blog de Camiño a Camiño.

Hortas urbanas de Vigo

 • Horta-escola de Sardomela (a carón do Colexio Sello - Cabral): Martes 10-13h e venres 16-19h.
 • Horta-escola de Fontáns (Lavadores): Mércores 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Ramón Nieto I: Mércores 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Pedro Alvarado (Teis): Xoves 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Navia: Martes 16-19h, xoves 10-13h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Camelias: Xoves 16-18:30h

Requisitos para participar nas hortas-escola da relación anterior: ter Curso básico de hortas urbana e ter concedido praza previa solicitude nos cursos. Gratuíto

 • Horta-escola de Ramón Nieto II: Horario asignado a alumnado de 2º nivel. Prazas: segundo dispoñibilidade do espazo. Gratuíto. Requisitos: ter participado no último ano nunha horta-escola e asistir ao Curso de hortas urbanas 2º nivel.

Máis información na solapa "Hortas urbanas" do Blog de Camiño a Camiño

Voluntariado medioambental Camiño a Camiño

Programa de participación cidadá promovido pola Concellería de Medio Ambiente en colaboración coa Oficina Municipal de Voluntariado e dirixido a apoiar a xestión de necesidades medioambientais competencia do Concello de Vigo.
Para poder participar no Voluntariado medioambiental de Camiño a Camiño cómpre ser maior de idade, estar empadroado/a en Vigo e facer o acordo de colaboración de cara a cumprir cos requirimentos da lei de voluntariado de Galicia. Para tal fin, nas actividades de voluntariado pódese cumprimentar, trasladando os citados acordos para o seu trámite á Oficina Municipal de Voluntariado.

Voluntariado urbano

 • Monte da Guía
 • Sábados, de 10 a 13 horas.

Voluntariado de acompañamento de Cans

 • Mércores, 9:30 a 11:30 horas.
 • Lugar: Refuxio de animais abandonados de Vigo (Candeán)
 • Prazas/dia: ata 12.

Voluntariado de sendeiros

 • Martes e xoves, de 16 a 19 horas.
 • Prazas/dia: segundo acción convocada.

Blog Camiño a Camiño

Espazo de información e participación da comunidade de Camiño a Camiño.

Información das rutas: Nos días previos ao inicio da inscrición poderás atopar información das rutas da seguinte fin de semana, así como un resume do que aconteceu no anterior. Tamén poderás descargar fotografías e información de interese.

Voluntariado Camiño a Camiño: colocarase semanalmente a programación previsto así como as convocatorias puntuais que se realicen.

Ademais, no correo info@caminoacaminovigo.org poderás deixar os teus comentarios ou aportacións ao blog.

Enlace ao Blog do Camiño a Camiño

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100