Logos

Axudas para proxectos piloto de plans de acción local da Axenda Urbana Española

Proxecto:

Programa de axudas para a elaboración de proxectos piloto de plans de acción local da Axenda Urbana Española e a convocatoria para a presentación de solicitudes para a obtención das subvencións polo procedemento de concorrencia competitiva.

Convocatoria:

Orde TMA/957/2021 de 7 de setembro pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a elaboración de proxectos piloto de plans de acción local da Axenda Urbana Española, así como a correspondente convocatoria para a presentación de solicitudes para a obtención das subvencións polo procedemento de concorrencia competitiva.

Axente/s financiadores ou cofinanciadores

  • Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana: Programa de axudas  para a elaboración de proxectos piloto de plans de acción local da Axenda Urbana Española.
  • Política panca: Panca I Axenda urbana e rural, loita contra o despoboamento e desenvolvemento da agricultura.
  • Compoñente 2:  Plan de rehabilitación de vivenda e rexeneración urbana. Está centrado no impulso das actuacións de rehabilitación e mellora do parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurais, co marco estratéxico da Axenda Urbana Española, e asegurando a máxima ambición no ámbito da enerxía e a sustentabilidade, á vez que se favorecen actuacións integrais que contribúen a mellorar a calidade, o estado de conservación, a accesibilidade e a dixitalización dos edificios. Así mesmo, fomentarase a construción de vivenda en aluguer social con estándares da máxima calidade e eficiencia. Todo iso, no contexto da necesaria consolidación dun sector estratéxico na transición ecolóxica e dixital, na recuperación económica e social, na creación de postos de traballo, e no cumprimento dos obxectivos 2030 en materia de enerxía e clima.
  • Investimento: C2.I6, Programa de axudas para a elaboración de proxectos piloto de plans de acción local da Axenda Urbana Española para impulsar a aprobación de plans de acción local que, ademais de permitir a implementación efectiva da Axenda Urbana Española, ejemplifiquen, a modo de proxectos piloto, a metodoloxía, o proceso seguido e o resultado final para orientar a outras entidades locais a facer os seus propios.

Expediente solicitude:

Núm.:1060-441. Aprobación da participación do Concello de Vigo no programa de axudas para a elaboración dun proxecto piloto de plans de acción local da Axenda Urbana Española de acordo á Orde TMA/957/2021.

Área de Goberno xestor do proxecto:

  • Área de Goberno de Fomento e Servizos

Concesión subvención:

Anuncio da Secretaría de Estado Xeral de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana sobre a Orde TMA/957/2021 de 7 de setembro de 2021 pola que se conceden as axudas para a elaboración de proxectos piloto de plans de acción local da Axenda Urbana Española, publicada no BOE n.º 219, do 13 de setembro.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100