Policía Local

Denuncia

Denuncia

Todo acto de violencia que teña como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico sobre a muller, polo feito de selo, así como a ameaza de levar a cabo tales actos, a limitación ou privación arbitraria da liberdade, tanto se se produce na vida pública como na vida privada exercida polo home, dentro da parella, por quen sexan ou sexan os seus cónxuxes ou de quen estean ou estean ligados a elas por relacións similares de afectividade, aínda sen convivencia, ten a consideración de delito penal, e polo tanto beneficiaria da Orde de Protección.

Onde?En calquera Comisaría de Policía, posto da Garda Civil ou Dependencias das Policías Autonómicas, ou Locais ou no Xulgado.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100