Escudo Concello de Vigo

Limpeza

Ramas e podas

Teléfonos de información e solicitude de recollida: 986 810 223 e 986 281 900.

Onde depositalos

No teléfono de información, do Servizo de Limpeza, indicaranlle o lugar e a forma de deixalas, para a súa posterior recollida.

Que podo depositar

  • SI: ramas e podas de domicilios particulares.
  • NON: táboas e obxectos de madeira, ou outros residuos que non procedan de podas de domicilios particulares.