Logos

Zonas de baixas emisións e transformación dixital e sostible do transporte urbano 2ª convocatoria

Proxecto:    

Programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano. Segunda convocatoria, 2022.

Convocatoria:

Orde TMA/892/2021 de 17 de agosto pola que se aproban as bases reguladoras para o Programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e apróbase e publica a convocatoria correspondente ao exercicio 2021.

Ditas bases foron modificadas mediante a Orde TMA/354/2022, de 25 de abril, publicada no BOE nº 99, de 25 de abril de 2022 que modificou a Orde TMA/892/2021, de 17 de agosto.

Orde Ministerial de 21 de xullo de 2022 pola que se modifica a Orde Ministerial pola que se aprobou e publicou a convocatoria correspondente ao exercicio 2022 do programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano e da mobilidade, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia- Financiado pola Unión Europea- NextGenerationEU.

Axente/s financiadores  ou cofinanciadores

  • Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable: Programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano, no marco do compoñente 1, investimento 1 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Segunda convocatoria (publicación en 2022).
  • Política palanca: Palanca I Axenda urbana e rural, loita contra o despoboamento e desenvolvemento da agricultura.
  • Compoñente 1: Plan de choque de mobilidade sustentable, segura e conectada en contornas urbanas e metropolitanas do PRTR aborda  Impulsar a descarbonización da mobilidade urbana, a mellora da calidade do aire e da calidade de vida nas cidades. Este compoñente contempla un plan de choque con medidas dirixidas ao propio tecido da cidade e ás súas infraestruturas, así como á potenciación e optimización do transporte urbano e metropolitano, sen esquecer o impulso á electrificación da mobilidade e a mellora da calidade do aire. Se estrutura nun conxunto de 3 reformas e 3 investimentos. O investimento 1 do compoñente 1 está dirixido a zonas de baixas emisións e transformación do transporte urbano e metropolitano.
  • Inversión: C1.I1, Zonas de baixas emisións e transformación do transporte urbano e metropolitano.

Expediente solicitude:

N.º:1383-441. Aprobación da participación do Concello de Vigo á convocatoria correspondente ao exercicio 2022 do programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia – financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU.

Actuacións solicitadas:

Área de Goberno xestor do proxecto:

  • Área de Goberno de Fomento e Servizos

Concesión subvención:

Anuncio da Secretaría Xeral de Transportes e Mobilidade sobre a Orde Ministerial de 17 de xullo de 2023 pola que se conceden as axudas da segunda convocatoria do programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia BOE, Luns 24 de xullo de 2023, Núm 175, SEC v. Anuncios-B. Outros anuncios oficiais, Pág 36178.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100