Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Animais

  1. Ordenanza Municipal para a protección e tenencia de animais.A presente ordenza ten por obxecto regulalas condicións de tenencia responsable de animais domésticos ou salvaxes en cautividade, incluso os cualificados como potencialmente perigosos, de xeito que a súa utilización proveitosa polas persoas sexa compatible coa protección dos propios animais e a eliminación dos riscos que poidan derivarse para a vida, saúde e integridade física das persoas e demais animais e a seguridade dos bens, dentro do termo municipal.
  2. Plan sanitario de esterilización felina: Solución recomendada pola Organización Mundial da Saúde (OMS) e a University Federation Animal Welfare (UFAW) sobre o estado sanitario e o control demográfico nas colonias de gatos libres que viven na cidade.
  3. Adopción de Animais de Compañía
  4. Parques caninos
  5. Notificación ao Concello de Animais Abandonados
  6. Denuncias por Animais
  7. Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (REGIAC): É un rexistro informatizado onde se recolle toda a información dos microchips dos cans identificados en Galicia. É propiedade da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, e actualmente está xestionado polo Consello Galego de Colexios Veterinarios.
  8. Animais potencialmente perigosos: As persoas propietarias, criadoras ou tenedoras de cans considerados como de raza perigosa teñen que tramitar a correspondente licenza municipal no Concello onde resida a/o propietaria/o do can (onde estea empadroado), ademáis de proceder á inscrición do can onde este resida.
  9. Control de poboación das gaivotas: Solucionar as molestias ocasionadas á veciñanza e acadar o equilibrio entre a colonia urbana de gaivotas e benestar urbano, son os obxectivos das accións postas en marcha pola Concellería de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo do Concello de Vigo, contando coa colaboración cidadá.
  10. Prohibición de circos con animais: VIGO, PRIMEIRA GRAN CIDADE DE GALICIA EN PROHIBIR OS CIRCOS CON ANIMAIS.