Sanidade e Saúde

Plan Saúde

O Plan Saúde constitúe un significativo avance nun ambicioso programa, financiado íntegramente pola Concellería de Sanidade do Concello de Vigo, co que se persigue un claro compromiso de desenvolvimento sostible, a mellora da saúde e da calidade de vida da poboación viguesa.

O Concello plantexa unha proposta de diferentes actividades a levar a cabo en asociacións e centros veciñais, achegando aos vigueses a posibilidade de realizar no seu propio entorno actividades que promovan o exercizo constante de intensidade moderada, baixo pautas que impliquen a mellora da saúde.

  1. Zona de promoción de hábitos de vida saudable: A oficina da Unidade Concello Saudable, situada no segundo andar do Concello de Vigo, xunto ao departamento de Sanidade, dispón de postos de medición de parámetros de saúde (tensión arterial, peso, talla, índice de masa corporal, perímetros, etc), nos que os técnicos guiarán a todos os vigueses que se acheguen a este espazo en cada medición e relacionarán os datos obtidos coa mellora das capacidades físicas e de saúde. A oficina está aberta ao público os luns, mércores e venres de de 10 a 14 horas.
  2. Programa de "actividade física saudable": Tai Chi, ximnasia de mantenemento, ximnasia suave a nivel de iniciación, pilates, actividade física saudable.
  3. Elaboración dun mapa da cidade con 8 rutas urbanas de diferente dificultade e que sexan accesibles para o público en xeral. Descargar rutas urbanas saudables (pdf)
  4. Programa de medicións de parámetros saudables nas Asociacións de Veciños da cidade (tensión arterial, peso, graxa corporal, Índice de Risco Cardiovascular, etc).
  5. Programa de Terapia Asistida con cans en asociacións ou entidades que teñan menores con déficit de atención con hiperactividade, trastornos do estado de ánimo, deficiencias sensoriais, entre outras.
  6. Charlas sobre nutrición nas Asociacións de Veciños.

Principais obxectivos do Plan Saúde

  • Promocionar un modelo de cidade comprometida coa saúde.
  • Potenciar, impulsar e difundir o concepto de saúde e calidade de vida sustentada na realización de estilos de vida saudables en toda a poboación da cidade.
  • Promover a responsabilidade e a participación individual e colectiva da poboación na súa propia saúde.

Persoas destinatarias

Destinado á poboación xeral da cidade de Vigo, pero con especial relevancia aos escolares, adolescentes, mulleres e anciáns por ser grupos de especial risco e nos que o beneficio potencial pode ser maior.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100