Escudo Concello de Vigo

Participación cidadá

Vías de Participación en Funcións do Concello

A cidadanía pode participar nas funcións e xestións do concello a través dos medios que se poñen á súa disposición para tal efecto, de forma que, dun xeito sinxelo, poidan dar a súa opinión e ser partícipes en determinadas actuacións de diferente índole.

A continuación facilítase, segundo a temática, a información e as diferentes vías de participación que se axustan a cada caso concreto: