Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Plan sanitario de esterilización felina

 

  • Fomentar a esterilización e salubridade dos núcleos con alta densidade de gatos para conquerir unha convivencia beneficiosa nas colonias urbanas de Vigo.
  • Co Plan Sanitario de Esterilización Felina estamos a aplicar a solución recomendada pola Organización Mundial da Saúde (OMS) e a University Federation Animal Welfare (UFAW) sobre o estado sanitario e o control demográfico nas colonias de gatos libres que viven na cidade.
  • Implicación da Universidade de Vigo, do Colexio de Biólogos de Galicia, do Colexio de Veterinarios de Pontevedra e maila Protectora de Animais de Vigo a través da sinatura dun convenio de colaboración co Concello de Vigo
  • O Concello de Vigo ten investido preto de 400.000 euros na atención aos animais e na mellora das instalacións municipais (construcción dun quirófano para gatos, reformas do recinto, adquisición vehículo recollida animais,
  • Moitas cidades do noso país (Valencia, Xixón, Plasencia), de América Latina, Estados Unidos e Europa, puxeron en marcha a esterilización cirúrxica para femias e machos de caninos e felinos, conquerindo resultados reais, incluso con crecementos de taxa cero, en cidades como Rosario en Arxentina.

Colaboración cidadá

A colaboración veciñal no éxito do Plan de esterilización felina das colonias de Vigo é clave. Por iso, lémbraselle a todos os veciños que lles conste a existencia de colonias de gatos rueiros que poden poñerse en contacto co Departamento de Medio Ambiente do Concello de Vigo no teléfono 010.

Resumen das actuacións:

Últimos Datos estadísticos: Gatos esterilizados a data 1 de novembro de 2019: 5826.
Mes Recollidos Femias Machos Baixas Xa esterilizados Total esterilizados
Xaneiro 50 33 15 0 2 48
Febreiro 87 51 36 0 0 87
Marzo 47 25 18 2 2 43
Abril 63 35 26 0 2 61
Maio 62 33 27 2 0 60
Xunio 72 47 24 1 0 71
Xullo 54 34 19 1 0 53
Agosto 50 38 11 1 0 49
Setembro 71 44 27 0 0 71
Outubro 59 34 24 0 1 58
Novembro 71 41 29 0 1 70
Decembro 12 10 2 0 0 12
Total 2018 698 425 258 7 8 683
Gatos recollidos 2018
Gatos esterilizados por sexo 2018
Gatos porcentaxe de baixas 2018
Gatos esterilizados por meses 2018