Xerencia Municipal de Urbanismo

Licenzas de Obras e Actividades

Oficina de Licenzas de Obras e  Actividades

  • Enderezo: Xerencia Municipal de Urbanismo. Praza do rei s/n. 36202 Vigo.
  • Teléfonos de información: 986 810 349.
  • Atención telefónica: martes e xoves de 9:00 a 11:00 horas.
  • Atención presencial: venres de 9:00 a 13:30 horas, previa cita.
  • Web: www.vigo.org/licenzas

Esta oficina encárgase da tramitación, intervención e control dos procedementos de obras e actividades que pola súa entidade, incidencia no contorno urbanístico ou no ambiente teñan que someterse, dependendo do caso, ao réxime de licenza, declaración responsable ou comunicación previa. Os tipos de procedementos que se tramitan nesta oficina son:

Preguntas frecuentes: páxina na que se responde ás cuestións urbanísticas máis demandadas relacionadas coas licenzas de obras e licenzas de actividades.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100