Escudo Concello de Vigo

Información económica

Liquidación e Conta Xeral 2019

 

     

    Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 11 de febreiro de 2020, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 26 de febreiro de 2020.

  • Liquidación