Sede electrónica

Queixas e suxestións

Os formularios de queixas e suxestións teñen por obxecto recoller as manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados ou presentar iniciativas para a mellora na calidade do servizo ofrecido.

As queixas non terán carácter de recurso administrativo nin a súa presentación interromperá os prazos establecidos na normativa vixente. A presentación de queixas non supón, de ningún xeito, a renuncia ao exercicio doutros dereitos e accións que poidan exercer os cidadáns.

Solicitude de Información

Solicitude de información xeral a través do correo: 010@vigo.org

As canles para facer chegar á Administración, as queixas e suxestións poden ser:

Telemático:

  • Teléfono: É o método máis rápido de resolver a súa queixa ou suxestión. (Recomendado)
    • 010 (desde dentro do municipio).
    • 986810260 (desde fóra de Vigo e móbiles).
  • Internet: Cubrindo o seguinte formulario web.

Presencial: nas oficinas dos organismos correspondentes.

Seguimento do estado da tramitación das queixas e suxestións:

Avisos

No caso de que non se quera aportar identificación do interesado pódense mandar avisos para a mellora dos servizos municipais pero non poderá recibir información de resposta nin seguir o seu estado da súa tramitación.

Observacións

O dereito a presentar queixas e suxestións corresponde a todos os cidadáns, podendo ser exercitado por toda persoa física ou xurídica sen limitación algunha.

As queixas e suxestións serán tratadas de forma individual e con un seguimento da súa tramitación. Deberán conter como mínimo o nome e apelidos, o enderezo, o Documento Nacional de Identidade ou o seu equivalente e a exposición do seu obxecto.

Non se admitiran as queixas que estean pendentes de resolución xudicial, as anónimas e aquelas nas que se advirta abuso de dereito, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquelas outras cuxa tramitación irrogue prexuízo ó lexítimo dereito de terceira persoa.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100