Persoas con discapacidade

Centros de Asistencia

En canto aos centros de asistencia, o centro público máis próximo atópase en Redondela, é un centro público da Xunta de Galicia xestionado por Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar.

Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD)
Enderezo: Barrio Parada, 87. 36320 Chapela - Redondela.
Teléfono: 986 451 255
Fax: 986 451 441

Condicións de admisión

 • Ter unha discapacidade psíquica profunda ou severa, ou media con deficiencias físicas o sensoriais asociadas de carácter grave.
 • Ter recoñecido no certificado de discapacidade máis dun 75%.
 • Ser maior de 16 anos e menor de 60 anos.
 • Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa.
 • Non precisar atención continuada de institucións sanitarias.
 • Non padecer trastornos mentais graves que poidan alterar a normal convivencia do centro.

Documentación esixida: calificación legal da discapacidade, xustificantes de ingresos, documentos identificativos, etc.

Servizos: médico, psicolóxico, departamento social, terapia ocupacional, fisioterapia, aloxamento, comedor, lavandería, perruquería, biblioteca.

Actividades

 • Consta de sete aulas, nas cales se realizan as seguintes actividades:
  • de elaboración (plástica)
  • Pre-deporte
  • Música
  • Linguaxe
  • Pre-interpretación
  • Expresión corporal
  • Xogos de mesa
 • Ten dous Pre-talleres: un de barro e outro de madeira.
 • Programación anual de ocio, tanto no interior coma no exterior do centro.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100