Escudo Concello de Vigo

Información económica

Resumes estados contables

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 9 de febreiro de 2021, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 31 de marzo de 2021.